Пратениците на Испания, Италия, Полша, Унгария и Турция гостуваха на училище „Васил Левски“ в изпълнение на международен проект, изпълняван по програмата „Коменски“. Кметът поздрави директора на училището Галин Ганчев и екипа му за изпълнението на проекта и запозна гостите с идеите за обновяване и модернизиране на Русе.