Известни политолози, социолози, антрополози и специалисти в медийните комуникации ще споделят опит, знания и умения с докторанти, постдокторанти и млади учени, като целта е да се разширят техните умения и квалификация и да се създадат устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса в областите на визуалната антропология и публичните комуникации. Това предвижда проект, който се реализира от Нов български университет в партньорство с Историческия музей в Русе. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд
В преподавателския екип участва директорът на музея Николай Ненов, а седем уредници и екскурзоводи ще разработят изследвания върху различни теми. Вече са създадени Център по визуална антропология и Виртуален информационен център, в който ще се качват материали на преподаватели и експерти. Ще бъдат издадени и два тома с публикации на млади специалисти и DVD-та с интерактивни материали. Предвидени са и две срещи с бизнеса в София и Русе.