Хармонизиране на икономически, социални, екологични и културни политики, насочени към подобряване на живота в българо-румънския трансграничен регион е целта на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България“. Резултатите от него бяха представени вчера в Русе от ръководителя от българска страна Георги Пампоров. Изготвени са цялостна оценка и анализ на социално-икономическото състояние и конкурентоспособността на трансграничния район, разработена е Обща стратегия за устойчиво териториално и икономическо развитие с набор от стратегически цели и приоритети, създадена е обща оперативна териториална база данни, която да се използва свободно от всички заинтересовани страни. Създаден е и общ регионален бранд на трансграничната територия, който вече се промотира в двете страни чрез серия от рекламно-информационни продукти.
Проектът се изпълнява от Българската асоциация за алтернативен туризъм в партньорство с още 11 организации от двете страни. Той е на стойност 4 млн. евро и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и съфинансиране от партньорите.