Заявки за участие в схемата „Младежка заетост“ могат да подават работодатели, които имат желание да наемат на стаж или за обучение младежи на възраст до 29 години. Документи се приемат в Бюрата по труда до 29 септември.
Едната опция, която предлага схемата, е стажуването, като човек от фирмата става наставник на наетия младеж, за да го напътства и внедри в практиката. Другият вариант - обучение по време на работа, предвижда в рамките на работния процес да тече и обучение на служителя по определена професия или специалност. И в двата случая за първия месец се поемат пътните разходи на младежите, ако живеят извън населено място, където е местоработата.
Работодателите, които наемат младежи за стажуване, ще бъдат подпомогнати със средства, покриващи минималните заплати за длъжността, здравните и социалните осигуровки за срок от половин година. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат изплащани разходите за социално и здравно осигуряване за още 6 месеца. Възнаграждението на наставника по време на стажуване са за сметка на работодателя.
На работодателите, които осигурят обучение на младежи, ще бъдат поети разходите за наетия в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и осигуровките. Разходите за възнаграждение на наставника ще бъдат поети от програмата в размер на половин минимална заплата.
Схемата се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи.