Незаконосъобразно е класирането на фирмите, борили се да спечелят обществената поръчка за благоустройство и рехабилитация на градинки, паркове и детски площадки на територията на община Иваново. Това реши Комисията за защита на конкуренцията и върна наново процедурата. С това „Адис Калинов“ ООД бе декласиран от първото място. Срещу победата на дружеството жалби подадоха останалите двама участника с оферти за обществената поръчка. Това са варненската „Девня трейд“ ООД и консорциумът „Евро строй“, който е представляван от Иван Павлов и включва двете популярни фирми „Крис груп“ ЕООД и „ВТ Инженеринг“ ООД.
Поръчката предвижда рехабилитация и благоустройство на два общински парка в Пиргово, един в Мечка, площад и градинка в Нисово, паркове в Божичен, Красен, Щръклево и Сваленик, както и площад в Тръстеник. Идеята е да се оформят бордюри, да се положи настилка, да се монтира парково осветление, да се изградят детски площадки със съоръжения и пясъчник, да се поставят пейки и кошчета за отпадъци. Всичко това е на прогнозна стойност от близо 1 600 000 лева.
Антимонополният орган сметна, че неправилно от борбата е отстранено ДЗЗД „Евро строй“. Мотивите на оценъчната комисия, че нямат професионалист в екипа, който да стане ръководител на обект, според КЗК не са правилни. Още повече, че имало неясноти около отстраняването на консорциума. „Девня трейд“ пък били елиминирани от битката за поръчката заради погазване на изискванията на гаранционния срок. Варненската фирма оферирала 20 години гаранция, които се помествали в заложеното от възложителя. Оценъчната комисия обаче изменила изискванията и предложила участниците, които са предложили гаранционни срокове над 4 години, да бъдат отстранени. Антимонополната комисия обаче изтълкува обстоятелствата по друг начин и реши участниците, предложили гаранция по-малко от 10 години, да бъдат отстранени. Това е класираният на първо място „Адис Калинов“, предложил 4-годишен гаранционен срок. Заради това КЗК сметна определянето на русенската фирма за изпълнител на обществена поръчка за незаконосъобразно. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.