71 производители на плодове и зеленчуци от Русенско ще получат субсидии по схемата за качествените продукти, научи „Утро“. Експертите на агенцията по безопасността на храните са приключили с проверките на заявените от фермерите количества. На интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните - http://www.babh.government.bg/bg/zemedelski-proizvoditeli.html, вече е публикувана информация с номера на сертификатите, датата на издаване, идентификатора на парцелите, културите и сертифицираните количества, за които кандидатите очакват субсидии по схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци за кампания 2013.
Основно ще бъдат подпомогнати производителите на оранжерийни домати и краставици, както и градинарите, които отглеждат ябълки, праскови, череши и други плодове.
През миналата година бяха одобрени исканията за помощ на близо 400 производители, които получиха средно по 90,5 евро за тон произведена качествена продукция, припомниха експерти.
Производителите трябва да уведомят инспекторите на областните дирекции на агенцията, ако установят разминаване между заявените от тях култури и признатите за подпомагане от агенцията.
След като се направят съответните засичания, субсидиите се очаква да бъдат изпратени през пролетта на 2014 г.