Изследователи от Германия, Румъния и Чехия са на мнение, че Русе е пример за еволюцията на трансграничното сътрудничество в Източна Европа. Те участваха в международна среща в Русе, на която зам.-кметът Страхил Карапчански представи предимствата на региона, направените и планирани инвестиции, проектите на Общината и инициативите, които имат отношение към бъдещото развитие на целия Дунавски регион. Срещата беше организирана по проект „Атлас на глобалните промени в Дунавския регион“.