Фирмата за телекомуникационни услуги „Макс Телеком“ отвори щанд на партера в „Мол Русе“.  През 2007 г. операторът стана първият в Европа, изградил WiMax мобилна мрежа. Днес тя покрива близо 70% от населението на България.
Компанията предлага пълен пакет висококачествени, надеждни и ценово ефективни мобилни интернет услуги. „Макс Телеком“ за първи път в България стартира търговско предлагане на широколентови, безжични и мобилни решения чрез 4G технологията WiMAX, което за потребителите означава по-бърз и по-евтин интернет.