Ако за състоянието на икономиката и бизнеса може да се съди по броя инвестиционни проекти, то изглежда, че кризата полека-лека си отива и оптимизмът на предприемачите се връща. За пръв път от 2007 г. насам числото на заявените от фирмите проекти надминава значително миналогодишните. Според регистрите на РИOСВ-Русе, където се разглеждат всички предложения, от началото на годината са заявени 51 инвестиционни намерения на фирми от Русенско при само 36 за предишната година. Поне на теория, повечето инвестиции означават повече производство на стоки и услуги и по-голям брой работни места.
През годината стартираха и няколко мащабни проекта, каквито липсваха в предишните години. Няколко от тях са на сметката на най-мощната фирма в региона - „Булмаркет ДМ“. Компанията премести цял свой завод за биодизел от Австрия на площадката на „Тежко машиностроене“, изгради нова инсталация за производство на технически растителни масла, започна строителството на терминал и складове за моторни горива и втечнен природен газ. С природния газ са свързани и два проекта на русенската „М-Газ“ за изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на „Монтюпе“ и „Булмаркет“. Сред най-големите проекти на 2013 г. бе завършеният в рекордно кратки срокове „Канев център“. Най-коментираната инвестиция в последните седмици е проектът за сепарираща инсталация на „Топлофикация Русе“, която да превърне в гориво за отопление на русенци изхвърлените от тях отпадъци. А най-добрият пример за това, че оптимизмът на предприемачите се връща, е намерението на „Диско Дизайн“ да изгради цял увеселителен комплекс с дискотека, бар, атракционен басейн и др. в района на Търговия на едро.