Рекордно обезщетение за причинен стрес и изопната нервна система поиска русенец от Националната агенция по приходите. По негови думи данъчните трябва да го компенсират с 34 милиона, тъй като заради незаконните им действия по време на данъчните ревизии и след отмяната на съставения му акт той се разболял, търговските му партньори загубили доверие в него и непрекъснато бил притеснен около ровенето на НАП в бизнеса му.
Човекът бил едноличен търговец и търгувал с резервни части за комбайни и камиони руско производство. Мъките му започнали през 2002 година, когато получил ревизионен акт, в който се сочело, че дължи данъци в размер на 37 074 лева, както и 27 150 лева лихви. Актът бил оспорен и отменен.
Административният съд сметна, че безспорно издаденият ревизионен акт на НАП е незаконосъобразен и е причинил психическо страдание на търговеца. Още повече, че големите данъчни задължения, за които е търсен, са още от 2002 година и от произнасяне на последната инстанция, че актът е незаконен, са минали много години. Затова магистратите сметнаха, че Л.Н. заслужава да бъде обезщетен от данъчната служба със 7000 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.