С три национални награди изпраща годината Районният кооперативен съюз, стана ясно на срещата на председателката му Пенка Пеева с областния управител Венцислав Калчев. Организацията, в която членуват 34 кооперации, е отличена за динамично развиваща се стопанска дейност, по-висок от планирания стокооборот и успешно налагане на веригата магазини КООП. Калчев подчерта важността на РКС за малките населени места, където често никой друг не иска да развива търговия и услуги. Наред с това бе изтъкната и социалната значимост на съюза, в чиито структури 60% от работещите са под 35 години.