Осемнайсет години след смъртта си проф. инж. Марко Тодоров-старши - личност, символизираща висшето образование в Русе, получи публичното признание на своите съграждани. Паметна плоча с неговото име беше поставена на ъгъла на ул. „К. Иречек“ и ул. „Борисова“, на сградата, където е живял изтъкнатият учен и дългогодишен ректор на Русенския университет. Тя беше открита от председателя на Общинския съвет Васил Пенчев, зам.-кмета Димитър Наков и гл. архитект Живка Бучуковски.
Хора като проф. Марко Тодоров се раждат рядко и най-малкото, което ние им дължим, е да ги помним, каза проф. Върбан Илиев от университета и допълни, че проф. Тодоров ще остане в паметта на приятелите и колегите си като велик учен и много скромен човек, за когото такова внимание би било смущаващо.