Наблюдатели от Бюро за демократични институции и права на човека от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа се срещнаха вчера с областния управител Симеон Иванов. Даниела Малиянска–Митевска от Македония и Андреас Кунерт от Германия ще наблюдават изборите на 5 октомври и сега се запознават с организацията им. Симеон Иванов подчерта пред тях, че могат да присъстват на всяко приемане на материали, свързани с предстоящите избори. Той ги покани да присъстват на обучението, организирано от Централната избирателна комисия, което ще се проведе в сряда от 14.30 часа в зала „Св. Георги“.