Прокурор Яна Илиева е първият известен кандидат в конкурса за нов административен ръководител на Русенската районна прокуратура.
Илиева има стаж единствено в държавното обвинение. Постъпва като младши прокурор в Беленската районна прокуратура през 2000 година, година по-късно вече е назначена за прокурор, а от 2005 година е прокурор в Русе. Илиева получи 94 точки от атестационната комисия, което е равнозначно на много добро изпълнение на работата - най-високата възможна оценка. На сайта на Висшия съдебен съвет е публикувана атестацията, биографията, декларацията за имотното състояние на Илиева, както и концепцията й за управление, ако бъде избрана за нов районен прокурор. В управленската стратегия тя акцентира на продължаването на бързите и незабавни производства, активизиране на работата по корупционни престъпления, контрол на сроковете на разследванията и работа с медиите.
Ръководният пост в Районна прокуратура се освободи, след като доскорошният районен прокурор Георги Георгиев спечели конкурса и бе назначен за окръжен прокурор на мястото на Огнян Басарболиев. Той пък стана шеф на Апелативната прокуратура във Велико Търново. На ръководния пост на Георгиев застана заместникът му Мирослав Маринов. Той обаче заедно с прокурорите Радослав Градев и командированият от години в Окръжна прокуратура Стилиян Грозев спечелиха друг конкурс - за преместване и повишаване в длъжност. Така те скоро може да са служители в Окръжна прокуратура. Тепърва обаче се очаква Висшият съдебен съвет да оцени кандидатите, да настъпят размествания и други прокурори да бъдат повишени. Това със сигурност ще доведе до обжалвания, които ще продължат месеци наред.
В същото време в началото на лятото бяха обявени и конкурси за избор на председател на Русенския окръжен съд и Беленския районен съд. За Окръжния съд кандидатите са трима - административният ръководител на Районния съд в Русе Венцислав Василев и съдиите в Окръжен съд Искра Блъскова и Росица Ангелова. За председателското място в Бяла се борят досегашният шеф Пламен Дочев и съдията в Районния съд в Попово Галена Дякова.