Кметовете на Русе и Елванген, провинция Баден-Вюртенберг, Пламен Стоилов и Карл Хилзенбек подписаха вчера споразумение за партньорство. Двете дунавски общини ще си сътрудничат за изграждане на регионални центрове за култура и иновации като стъпка към бъдеща Европейска мрежа. Споразумението е свързано с реализиране на проекти по Дунавската стратегия и ще бъде подкрепено от постоянната смесена комисия на България и провинция Баден-Вюртенберг. Регионалният център за култура и иновации в Русе е заложен в интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Партньор в това сътрудничество ще бъде и Югоизточноевропейският български културен институт- Методиев център в Елванген.
След подписване на документа Пламен Стоилов заяви, че намеренията на двете страни няма да останат само на хартия. Първата реална крачка ще бъде представяне на стопанската история на Русе. В кметството на немския град ще бъдат показани фотоси от нашия град от периода 1900-1930 година, събрани в богатата колекция на д-р Хес от Берлин, който е написал книга по темата.
Първото посещение на кмета на немското 24-хилядно градче в Русе бе преди 4 години. При днешната си визита той сподели, че е впечатлен от строителните площадки, които е видял, и ги приема като знак, че Русе се развива и е готов за модерните предизвикателства.
Карл Хилзенбек разказа, че всяка година неговият град празнува Деня на св.Методий и на тържествената церемония се стичат много жители на Южна Германия, дипломати и български студенти.  Методий е свързан с Елванген, защото 3 години той е бил заточен в тамошен манастир. Градският площад също носи името на големия духовник и книжовник. Моите съграждани се идентифицират с тази история, каза Хилзенбек.
Според един от авторите на интегрирания план за градско възстановяване и развитие арх. Кристиян Миленов споразумението между Елванген и Русе е знаково, защото на 1 септември е решено звеното за контакти по Дунавската стратегия да бъде в Брюксел, а негов координатор да бъде провинция Баден-Вюртенберг.