Изследване на Дунав, съпроводено с електрическо зашеметяване вдигна на крак рибарите край хижа „Приста“.
Малко корабче се носело по реката и от борда му ловяли риба с електрошок. Рибарите веднага подали сигнал в Гранична полиция и в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, но се оказало, че тревогите им са излишни. Хората от корабчето се оказали не бракониери, каквито били първоначалните подозрения, а учени, които изпълняват проект на екоминистерството за изследване на качеството на водите на река Дунав.
Проверката установи, че за този вид улов екипът има разрешение от Министерството на земеделието, каза шефът на ИАРА в Русе Айдоан Джелил.
А доц.Апостолос Апостолу, ихтиолог и хидробиолог от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, обясни, че електрошокът само зашеметява рибите, което позволява лесно да бъдат уловени, а след описването им те отново се връщат във водата.
За живота на рибите няма опасност, това е един от начините да се провери качеството на водата, което е цел на проекта, уточни ученият. Той разказа, че освен това по проекта се изследват физико-химичния състав на водата, растенията и безгръбначните, които живеят в нея.
Корабчето, с което се работи, е оборудвано с високоспециализирана и лицензирана техника. Проектът се финансира с европейски средства, а негов подизпълнител е фирма „Дикон“. Ученият от БАН е привлечен от нея като експерт.
Проучванията се правят на определени места през определен период от време. Вчера корабът беше в акваторията на Мартен, накрая данните от изследванията ще бъдат предоставени на МОСВ, уточни доц. Апостолос Апостолу.