Трети за тази година опит за продажба на имотите на фалиралата „Дунавска коприна“ е насрочен за 3 октомври, научи „Утро“. 39 броя производствени, складови и административни сгради с пазарна стойност 6 421 950 лв., ликвидационна стойност 5 137 560 лв. се продават като едно цяло при начална тръжна цена от 6 421 950 лв.
Синдикът Иво Траянов е насрочил търг по още една позиция за поземлен имот на ул. „Адмирал Рождественски“ 20, представляващ терен с площ от 3330 кв. м. Пазарната му стойност е 44 530 лв., а ликвидационната - 35 620 лв. Теренът ще се продава с начална тръжна цена от 44 530 лв.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност вече повече от три години. През това време синдикът погасява някои от задълженията на предприятието с постъпленията от отдадените под наем сгради.
Общите задължения на Коприната са към 9 млн. лева. От тях около 6 млн. лева са към държавата, която е привилегирован кредитор.