Новият сорт пшеница „Венка“ на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, вече получи признание и в Турция, научи „Утро“. Преди броени седмици научните  работници от института гл.ас. Евгения Жекова, гл.ас.д-р Веселин Дочев и Махмуд Махмуд - инж. агроном от производствено-експерименталната база взеха участие в сеитбата в южната ни съседка по покана на фирма „CTO EKIN TARIM URUNLERI TIC“ LTD.
Сортът „Венка“ бе признат от ИАСАС през 2009 г. Това е белокласа осилеста пшеница с червено зърно. Класът е средно едър, добре озърнен. Зърното е средно едро с добра стъкловидност - 70%, маса на 1000 зърна 41 g, хектолитрова маса 80 kg/hl, обясниха от ИЗС „Образцов чифлик“.
Сортът е със средно къс вегетационен период, средно високо и с добра устойчивост на полягане стъбло. Студоустойчивостта е висока. Притежава много добри хлебопекарни качества.
Средният добив на зърно получен от сорт „Венка“ в станциите на ИАСАС в Северна България е 552 кг/дка. Превишението спрямо средния стандарт Садово 1 + Враца е 110.9%. През същата година в изпитвателните станции на Южна България от сорта е получен среден добив 556 кг/дка. Превишението спрямо средния стандарт е 120.8%.