Осем фирми от Русенска област фигурират в годишната класация Топ 100 за 2013 година, която ежегодно се изготвя от Българската търговско-промишлена палата. Подреждането представя търговските дружества с най-добри постижения за миналата година. Класирането е в 5 категории, като са обхванати 6230 фирми, произвеждащи 82.05% от БВП на страната. В миналогодишното издание на палатата присъстваха 15 местни компании.
Сред стоте фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби в периода 2011/2012 година на 25-о място е „АБ-Груп“ с ръст от 182.11%. Нетните приходи от продажби за 2013 година на строителната фирма са 3044 хил. лева. Печалбата е 438 хил. лева.
„Утиформ“ ООД /търговия/ е на 47-о място с ръст от 158.01%, а веднага след него се нарежда технологичната фирма за CAD/CAM системи „Програма Консулт“ СД със 153,53%. „Рубекс“ ООД е на 91-о място с увеличение на приходите от 125.53%.
Между стоте фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал през 2013 година на 29-о място е „Елан-Русе - Миланов и сие“ СД. Търговското дружество постига фантастичните 116.67 лева печалбата на 100 лева собствен капитал.
Търговската фирма „Метан Трейд“ ООД е на 78-о място с 97.94 лева печалбата на 100 лева собствен капитал, а „Вектор 3 Д“ ООД, занимаващо се с химически продукти - на 79-о място с 97.74 лева.
Сред стоте фирми, класирани по намаление на задълженията през 2013 година спрямо 2012 година при реализиран положителен финансов резултат и ръст на нетните приходи през 2013 година спрямо 2012 година на 15-о място е „Програма Консулт“ със 74,52% намаление на задълженията. Търговската фирма „Еър Експерт“ е на 22-о със 71,3.
Сред 50-те фирми, класирани по ръст на печалбата през 2012 на 22-о място е „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД.
Палатата дава и Топ 10 фирми с максимални приходи от продажби в съответните райони за планиране. В Северен централен район на второ място е „Монтюпе“ ООД с нетни приходи от продажби за миналата година в размер на 146 226 хил. лева, на шесто е „Ведима“ ООД със 77 317 хил. лева, а от 8-о до 10-о място са наредени „Атлас Копко Лифтън“, „Овергаз Север“ и „Дунарит“.