Сред заменките на частни горски имоти с държавни, които Европейската комисия /ЕК/ нареди да бъдат анулирани, няма такива в Русенско. Това става ясно от обобщената справка, която земеделското министерство публикува на сайта си.
ЕК съобщи в петък, че българското законодателство, което е позволило замяната на частни горски имоти с държавни, е несъвместимо с правилата на ЕС за държавната помощ. Според евроекспертите законът, който е бил в сила при присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г., е дал селективно предимство на предприятията, които са се възползвали от заменките. Това е довело до нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар.
Сега България трябва да си възстанови несъвместимата държавна помощ от предприятията, които са я получили, или да отмени съответните замени. Общият брой на сделките за замяна през разглеждания период е бил значителен - общо 132. Но броят на отделните случаи, при които е необходимо възстановяване на помощта, се очаква да бъде много по-малък.
Комисията се е съсредоточила върху периода от 1 януари 2007 г. до 27 януари 2009 г., когато замените са преустановени от българските власти. Съгласно спорното законодателство частните собственици на гори са имали право да ги заменят с гори държавна собственост. Стойността на частните и държавните имоти е била определяна чрез административен метод. Комисията не е получила уведомление за схемата, за да я одобри предварително, което се изисква според правилата в Договора.