Две турски фирми от Люлебургас и Одрин си съперничат за изключителна лицензия върху пшеницата „Дунавия“ на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, научи „Утро“. Южните ни съседи са отдавнашни почитатели на русенските сортове. През 2012 г. бе сключен договор за изключителна лицензия с турска фирма за семепроизводство на пшеница сорт „Венка 1“, който е регистриран в референтната сортова листа на Република Турция. Подадени са заявки от турски фирми за получаване на изключителна лицензия за сортове люцерна, овес и фасул.
За предстоящата сеитбена кампания в института са заявени около 160 тона базови семена пшеница.
След дългогодишно прекъсване на селекцията на пшеница в края на 60-те, през последните години селекционната работа с културата бе подновена. За триумф на научноизследователската работа се смятат новосъздадените сортове пшеница „Венка 1“ (признат през 2010 г.) и „Дунавия“ (признат 2013 г.) Сортовете са високопродуктивни  и с отлични хлебопекарни качества.
Сортът „Венка 1“ е белокласа осилеста пшеница с червено зърно. Класът е средно едър, добре озърнен. Зърното е средно едро с добра стъкловидност - 70%, маса на 1000 зърна 41 g, хектолитрова маса 80 kg/hl.            Сортът е с много добра братимост. Има средно къс вегетационен период, средно високо и с добра устойчивост на полягане стъбло. Студоустойчивостта е висока. Средният добив на зърно получен от сорт „Венка 1“ е 556 кг/дка.
Сорт „Дунавия“ е белокласа, безосилеста пшеница с червено зърно, с осилеста брада. Класът е средно едър, добре озърнен. Зърното е средно едро, стъкловидност - 50%, маса на 1000 зърна 42 g, хектолитрова маса 80 kg/hl. Братимостта е добра. Има средно къс вегетационен период, средно високо (100 см) и с добра устойчивост на полягане стъбло. Студоустойчивостта е висока. Добивът на зърно е между 677 кг/дка и 759 кг/дка.