Община Русе ще поиска да получи безвъзмездно две държавни сгради, които сега са под управлението на Областната дирекция на МВР. Те се намират в общински терен с площ над 25 декара на ул. „Липник“ 121 и в тях живеят действащи и бивши полицейски служители.
Проучване преди 2 години обаче установява, че двата държавни имота не са нужни вече на ОДМВР-Русе. Оттогава досега към Общината били отправяни  инвестиционни намерения за изграждане на спортна зала, игрища, общежитие, обслужваща инфраструктура върху терена. Поради смесената собственост обаче нямало как да се предприемат конкретни стъпки.
Преди години върху парцела на ул. „Липник“ имаше идея да се строи покрит басейн за плувните спортове, но инвеститорът не остана доволен от условията, които бяха предложени, и проектът се провали.
Сега Общината инициира процедура по придобиване на двете сгради чрез областния управител до министъра на регионалното развитие.