Изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Георги Недев се превърна в една от изненадите в предизборната кампания. Утвърденият професионалист в енергетиката оглави листата на „България без цензура“ - една от политическите сили, на които излезлите до момента социологически сондажи отреждат място в бъдещия парламент.

- Г-н Недев, какво ви накара да се впуснете в политиката?
- Като директор на „Топлофикация Русе“ дълго време решавам какви ли не конкретни казуси. Проблемите на енергетиката в България обаче са от фундаментално естество. Изготвянето на действащи правила за работа на сектора и прилагането им става все по-трудно. Необходими са кардинални промени в нормативната база и аз имам виждания какви трябва да бъдат тези промени. Това беше основното, което ме накара да се впусна в политиката.
- А защо точно „Лидер“ и „България без цензура“?
- Първо, защото те ме поканиха. Тогава се замислих защо стигнаха до мен. „Лидер“ има позиции в енергетиката, ББЦ е техен коалиционен партньор, явно са сметнали, че ще им бъда от полза. Смятам, че се получи добра сплав - Николай Бареков с младите напористи хора, от една страна, и улегналите с опит около Кънчо Филипов, от друга. Запознах се с платформите им - и двете партии издигат като приоритет енергетиката и създаването на работни места. Точно това се опитвам да правя и аз като директор на „Топлофикация Русе“ - пускането на инсталацията за сепариране на битови отпадъци ще разкрие поне 60 работни места, а всичките ни планове целят модернизации за подобряване на ефективността, което ще изисква да наемем още квалифицирани специалисти.
- Всички обещават нови работни места, но как ще стане това?
- Това е третото, което ми хареса - подобряване на бизнес средата е приоритет и на двете партии. В момента бизнесът е притиснат от тромава, възпроизвеждаща се администрация. На бизнеса трябва да се създадат нормални условия за работа, за да могат да се открият нови работни места. Необходимо е да се въведат и облекчения за някои сектори, които сега не са привлекателни. Друг приоритет е връщането на чуждите инвеститори. Необходими са законови промени и спиране на порочната практика върху тях да се оказва натиск.
- Какво смятате, че ще накара хората да гласуват за вас?
- Аз влизам в политиката като професионалист, с желанието за промени в енергийния сектор и виждания, формирани на базата на дългогодишния ми опит в него. Не влизам в политиката с намерението да извлека някакви облаги. Сегашната ми заплата всъщност е по-висока от депутатската. Ако вляза в парламента, пак няма да се чувствам като политик. Стремежът ми е да наложа схващанията си в областта на енергетиката, така че досегашният ми опит в тази сфера да бъде от полза.
- Кое е главното, което трябва да се направи, какви трябва да са основните цели за едни реформи в енергетиката?
- Първата и най-важна цел е да се осигури надеждно и качествено енергийно и топлоснабдяване на домакинствата и стопанските субекти. Второто - обезпечаване на енергийните дружества с най-модерна и ефективна техника, така че да постигнат първата цел, като запазят перспективите си за развитие. В момента за доста дружества тези перспективи са много под въпрос. В сектора има сериозен дефицит, който трябва да се преодолее.
- Преодоляването на този дефицит според мнозина енергетици и икономисти не може да стане без сериозно увеличение на крайните цени. От една страна енергийните дружества имат нужда от по-големи приходи, за да запълнят дупките в бюджетите си, но от друга, домакинствата, а и фирмите не могат да издържат на много по-високи цени. Как трябва да се разреши това противоречие?
- Постепенно, с участието на всички по веригата производство, пренос, разпределение и потребление. Тези, които печелят много, ще трябва да намалят печалбата си. Тези, които работят на загуба, ще трябва да излязат поне на нулата. Трябва да се върви към реална цена на енергията, а за домакинствата, за които тя се окаже непоносима, се осигурят финансови компенсации. Всичко това не може да стане бързо, целият процес вероятно ще продължи с години. Трябва да се стимулира високоефективното производство на енергия от възобновяеми източници. Изрично уточнявам, че нямам предвид скъпите фотоволтаични и вятърни електроцентрали. Имам предвид комбинираното производство на електро- и топлоенергия, широкото използване за гориво на биомаса и битови отпадъци. Да се увеличи използването на такива алтернативни горива, които биха намалили себестойноста и в крайна сметка продажните цени на електроенергията. Това е пътят, по който вървим в „Топлофикация Русе“. Искаме да предложим възможно най-евтината енергия не само на домакинствата, но и на фирмите, които с намаляване на енергийните си разходи ще станат по-ефективни, по-конкурентни, ще могат да увеличат пазарите си и да разкрият нови работни места.
- Като заговорихме за проблемите на енергетиката, какви са първите ви впечатления от работата на Националния енергиен борд, в чието първо заседание във вторник участвахте?
- Мисля, че това ще бъде наистина действащ орган, който залага изключително на експертното ниво. Като коректив присъстват и представители на работодателските организации и синдикатите. На този етап смятам, че бордът ще може да изпълни задачата си - да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да дава становища за стратегии в енергийния сектор.
- Какво биха могли да направят русенските депутати за града си и региона в следващия парламент и смятате ли, че можете да работите заедно с колегите си от другите политически сили за отстояване на някакви местни интереси и приоритети?
- Русенските депутати, независимо от това от коя партия са, би трябвало да работят според възможностите си да върнат старата слава на Русе. Да станем отново онзи град, който беше четвърти по население и един от най-големите промишлени центрове в страната. Депутатите могат да лобират за повече ресурси, насочвани от държавата към региона, за реализацията на конкретни проекти в областта. Русе трябва да продължи утвърждаването си като културен център, трябва да се направи много и за спорта. Като депутат и член на енергийния борд ще работя за подобряване на инфраструктурата, ВиК мрежата, за разширяване на топлофикационната мрежа, така че още квартали да се ползват от удобството на централното топлоснабдяване. Най-важната ми задача е цената на топлоенергията за русенци да не се покачва.