Натрупвания на паднали дървета по поречието на реките в областта, ерозирали брегове и обрасли с храсти и саморасли дървета диги констатира проверка на междуведомствената комисия, назначена от областния управител в началото на август след наводнението в Мизия.
Пълните протоколи със становищата на експертите и техните предписания са публикувани в сайта на областна администрация.
Предстои изготвяне на проектно-сметна документация за необходимите средства за почистване на речните корита извън населените места и възстановяване на проводимостта им. За финансиране ще се разчита на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. От там ще се търсят пари и за почистване и възстановяване на дигите, за които отговарят „Напоителни системи“.
До края на септември Община Русе и „Напоителни системи“ трябва да възстановят дигата на Русенска Лом до стадиона в Средна кула. Местната власт трябва да почисти дигите и устоите на мостовете в участъка от Басарбово до устието на реката. Фирмата, която държи рибарниците до Басарбово, със съдействието на Общината има задача да края на месеца да почисти речното корито в района.
За същия кратък срок комисията предписва и на Ценово, Бяла, Ветово, Иваново и Две могили да се заемат с почистване на речните корита и дигите от растителност. Същото важи и за дигите на „Напоителни системи“.
Задача на Бяла е да кандидатства за средства, с които да почисти дерето в града, да довърши предпазната стена и да премахме образуван остров, който пречи на движението на водата.
В Ценово най-проблемният участък е около моста на река Янтра при Долна Студена, тъй като там се наблюдава оголване на втория устой на съоръжението. Затова комисията препоръчва да се вземат незабавни мерки. Същото важи и за дигите, както и за почистване на коритото на река Студена.
Подобна е ситуацията и в другите общини по Ломовете. Опасността на моста при Кацелово остава, Природен парк „Русенски Лом“ трябва да почисти реката в района на екопътека „Грамовец“.