За първи път Общинският съвет ще търси съдебни заседатели за Окръжния съд чрез обява. Всеки, който има желание и отговаря на условията, би могъл да се кандидатира. 
Досега съдебните заседатели се предлагаха от общинските съветници на Великотърновския апелативен съд, като всяка политическа сила в местния парламент имаше определена квота. Това се правеше въз основа на наредба, издадена от Висшия съдебен съвет.      
Тя обаче се оказа противоречаща на Закона за съдебната власт, тъй като членът, въз основа на който е издадена, през 2011 г. е отменен от Конституционния съд по повод на промените, с които се създават специализираните съдилища. По тази причина и наредбата е отменена. 
По новия регламент ще бъде излъчена специална комисия от съветници, която ще подготви обявата с критериите за набиране на кандидати. От нас Апелативният съд във Велико Търново изисква да му предложим 37 имена, но това едва ли ще можем да направим, защото ние нямаме право на избор и ако се явят например 100 души, които отговарят на условията, трябва да ги предложим всичките, а съдът да си ги избира, коментира председателят на Общинския съвет Васил Пенчев.
Трудно изпълнимо изглежда и изискването най-малко 10% от предложените за заседатели да бъдат с педагогическа квалификация. Разбира се, всички критерии  ще бъдат упоменати в обявата, но няма гаранция колко педагози ще поискат да стават заседатели, подчерта Пенчев.
Всъщност критериите, на които трябва да отговарят съдебните заседатели, не са особено високи: те трябва да са дееспособни граждани, да са навършили 21 години, но да нямат 65, да се ползват с добро име в обществото, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Новите заседатели ще бъдат с мандат от 2015 до 2020 година.