128 фирми са изчезнали от картата на Русе от началото на годината, показва справка на „Утро“. Толкова са дружествата, заличени от Търговския регистър от 1 януари досега. Още 51 са в процес по ликвидация, а процедура по несъстоятелност е стартирана за други 31 търговски дружества, които все още имат шанс да оцелеят в случай, че изпълнят успешно назначена им оздравителна програма.
Числата далеч не са така внушителни както в предишни години и съдейки по тях изглежда, че русенският бизнес се справя все по-добре в тази сложна икономическа ситуация. През миналата 2013 година в небитието се пренесоха 333 фирми, а през 2012 година местният бизнес олекна с 487 търговски дружества. Пикът бе през 2011 година, когато окончателно хлопнаха врати 1546 русенски фирми. През 2010 година броят им бе малко под 1300.
От 1 януари 2008 година - дата, която се смята за начало на кризата у нас, прекратилите работа търговци са 4458.     
От миналата година насам броят на новорегистрираните фирми надхвърля този на заличените, което може да се приеме за сигурен знак, че оптимизмът у предприемачите се е завърнал.
Че най-лошите години вероятно си отиват говори и намаляващият брой фирми, влизащи в процедури по ликвидация и несъстоятелност. Броят на търговските дружества започнали ликвидация през 2013 година бе 99 -  по 8,25 на месец. През тази година този показател е средно 6,8 фирми месечно. Намаляват и фирмите, влизащи в процедура по несъстоятелност, които може би ще се ликвидарат, но все още имат шанс да се спасят. За цялата минала година те бяха 88 или средно 7,33 на месец. От началото на тази година броят им е само 31 или 4,13 на месец.