С 4-5 лева на декар са се повишили средните ренти в Русенска област за стопанската 2012/2013 г. спрямо година по-рано. Това става ясно от обявените тази седмица данни на Областна дирекция „Земеделие и гори“ за средното годишно рентно плащане по землища.
Най-високи са наемите за ниви в община Русе, които остават на същите нива от миналата година. Областният център държи рекорда от 49 лева/дка. Най-малко плащат в Хотанца и Ястребово - средно по 34 лева/декар.
Разнопосочни са тенденциите в община Сливо поле. Средните ренти намаляват в землищата на Ряхово, Сливо поле, Бабoво и Малко Враново, в Борисово, Голямо Враново и Юделник се увеличават. Наемите за ниви варират между 23 и 43 лева.
Средните ренти във Ветово се качват с около 10 лева във всички землища и вече са на нива между 41 и 44 лева. Скокът тук е около 30% за година.
Стабилно покачване с 2-3 лева във всички землища се отчита в Две могили, където средното рентно плащане вече е между 27 и 30 лева. Почти без промени са рентите в Иваново. В Ценово разликите са по-големи - от 19 лв./дка в Беляново до 44 лв./дка в Долна Студена.
Най-ниски отново са наемите в община Борово. Отрицателният рекордьор от няколко години насам - Екзарх Йосиф, покачва средните ренти от 13 на 19 лева и изпреварва Брестовица, където средното ниво е изчислено на 15 лева.
За областта средно рентно плащане не е изчислено, но по груби сметки е някъде между 30 и 35 лева.
Служебно изчислените средни плащания се различават силно от действителните ренти в момента, казват и арендатори, и собственици на земя. В доста землища договорите се сключват на нива около 50-60 лева още от миналата година. Официалните цифри обаче изостават, тъй като голяма част от споразуменията между зърнопроизводители и собственици са подписани преди години за по-дълъг срок и не са актуализирани черно на бяло. Често фермерът плаща 40-45 лева, въпреки че в договора му пише 20 или 30 лв. Вече приключи подписването на споразумения за следващата 2014/2015 г. Според мнозина участници на пазара, тази година в много землища увеличение на рентите за пръв път от доста време няма.
Средното рентно плащане има не само статистическа стойност, то е много важно за собствениците, които нямат подписан договор за отдаване на земите си, но те въпреки това се обработват. Такива случаи не са толкова редки, въпреки че притежателят на нивата може и да не го разбере. По закон при това положение арендаторът, който ги е засял и ожънал, трябва да внесе авансово в общината цялата рента, изчислена на базата на средното плащане за землището за миналата стопанска година. А собственикът може да си получи възнаграждението от местната администрация, без да се пазари и разправя с арендатори.