Петър ГЕЦОВ
Оборудването за сепариращата инсталация за битови отпадъци вече е на територията на „Топлофикация Русе“. Цялата техника тежи около 85 т. Елементите са произведени в Германия и в Китай. Проектът на сградата на цеха за сепариране на отпадъците в момента се актуализира според параметрите на пристигналото оборудване.
Системата, която ще разделя и преработва отпадъците, включва машина за разкъсване на опаковки, механизъм за предварително отделяне на подлежащите за втора употреба отпадъци и подготовка с цел транспортирането им до обектите за тяхната преработка, барабанно сито, платформа за ръчно отделяне, магнитни сепаратори и въздушен сепаратор, отделяне на горима RDF фракция, балираща машина, множество лентови транспортьори и други.
Инсталацията за сепариране на битови отпадъци, която „Топлофикация“ изгражда съгласно договора си с Община Русе, трябва да бъде готова св началото на 2016 г. На този етап са изградени електрозахранването към обекта и необходимият трафопост.
Предстои изготвянето на проект за изгаряне на модифицирано твърдо гориво или RDF (Refuse Derived Fuel). Очаква се една част от отпадъците да бъде рециклирана, друга да отива все пак на сметището, а около 20% да бъде извличаната фракция, която ще може да се изгаря.
Използването на RDF е само един от проектите за снижаване себестойността на използваното в ТЕЦ „Изток“ гориво. В него вече експериментално се изгаря биомаса под формата на слънчогледови люспи, но се планира към тях да се добавят и други растителни отпадъци. Замяната на 20% от въглищата с биомаса или RDF ще свали разходите с около 10%.