До 15 ноември Общинският съвет трябва да предложи нови съдебни заседатели за Окръжния съд в Русе, тъй като мандатът на настоящите изтича в края на годината. Общото събрание на съдиите от Апелативния съд във Велико Търново е определило за Русе 50 заседатели, от които 37 трябва да предложат русенските съветници.
Едно от изискванията е 10% от съдебните заседатели да бъдат с педагогическа квалификация. Другите условия са: лицата да са навършили 21 години, но да нямат 65 години, да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление.
Във връзка с избора на съдебни заседатели зам.-председателят на Общинския съвет Димитър Кънчев предлага да се създаде временна комисия. Тя ще изготви и публикува обявление за намиране на кандидати, ще прецени дали желаещите отговарят на условията на Закона за съдебната власт и ще направи списък с годните за съдебни заседатели, който да бъде внесен до 27 октомври в Общинския съвет за гласуване.