Цяло Пиргово се обедини срещу полускритото според мнозина изграждане на инсталация за газификация и втечняване на тежко гориво от материали, получени от излезли от употреба гуми край селото. От сдружение „За Пиргово“ само за два дни са събрали 230 подписа с искане за насрочване на ново обществено обсъждане на проекта. Според инициаторите, всички жители на селото са разтревожени и не е проблем да се подпишат и 800 души.
Подписката вчера бе връчена на кметовете на Пиргово и Иваново Илиян Бодуров и Георги Миланов. Вече е насрочено и исканото ново обществено обсъждане.     
Кметът на Пиргово Илиян Бодуров, който като всички не бил разбрал за готвената инвестиция, е издал заповед за провеждането му на 4 септември. Въпреки че не е ясно каква юридическа стойност би имало такова обсъждане, инициаторите му се надяват фирмата и институциите все пак да го вземат под внимание.
Както „Утро“ единствен съобщи, проектът на столичната фирма „Еко Интенсити“ вече е преминал процедурата в регионалната екоинспекция. На 22 юли тя е излязла с решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда при условие, че се изпълнят изискванията за използваните суровини и за заустване на битовите и производствени отпадъчни води. Към днешна дата 14-дневният срок за обжалване отдавна е изтекъл, но се оказва, че цялото население на Пиргово включително и кметът разбрали за проекта едва на 14 август, когато излезе публикацията в „Утро“.
Както изрично уточни председателят на сдружение „За Пиргово“ Стефан Барбуков, подписалите се не са против инвестицията в селото, която вероятно би разкрила работни места. Те обаче искат повече информация, която да ги убеди, че изгорените гуми няма да тровят въздуха и да разнасят миризми и смятат, че изискванията за разгласа са изпълнени само формално. Макар че експертите на РИОСВ описват технологията за преработка на гуми като на практика безотпадна и в пълно съответствие с принципите за устойчиво развитие, сдружението настоява да бъде насрочено ново обществено обсъждане, на което да се внесе повече яснота.
Фирма „Еко Интенсити“ е уведомила населението на община Иваново и кметство село Пиргово за инвестиционното си предложение чрез обява, поместена в регионален ежедневник, съобщава РИОСВ. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда бил осигурен обществен достъп за периода от 4 до 18 юни, така че законовите изисквания за разгласа формално са изпълнени. Съобщение за инвестиционното намерение е било поставено и на таблото в Община Иваново. И то, и обявата във вестника обаче могат лесно да се пропуснат от жителите на Пиргово, както всъщност и става. Така че възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение не постъпват.
Както научи „Утро“, представител на фирма „Еко Интенсити“ се е опитал да успокои хората и дори предложил да ги заведе до Видин, за да видят как работи подобна инсталация. Пирговчани обаче не искат да гледат нищо, защото и срещу изграждането на тамошния завод през лятото имаше протести от пет видински села.