Общината възложи чрез покана изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на Пантеона на възрожденците и на пространството около него. Договорът е сключен със софийската фирма „Никонсулт“ ЕООД, а в него е записано, че срокът на изпълнението е 2 месеца.
Управителят на проектантската фирма е арх. Владислав Николов, син на автора на Пантеона на възрожденците арх. Никола Николов.
Поканата беше отправена точно към него, тъй като той е наследник на  авторските права на баща си, обясни гл. архитект Живка Бучуковска. Освен арх. Николов част от авторския колектив са били арх. Даниел Кънев, скулпторите Никола Терзиев и Димитър Бойков, художникът Борислав Стоев.
Инвестиционният проект трябва да предвиди обновяване на фасадата на високото тяло на костницата, подмяна на дограми и цялостен вътрешен ремонт. Основната задача на проектанта е да предложи ефективни решения за отстраняване на същестуващите течове в постройката, както и предотвратяването на нови. В заданието е заложен ремонт на подове, тавани и стени, модернизация на санитарния възел, нова електрическа инсталация, която да позволи въвеждането на интерактивни технологии за представяне на историята и експозициите. Предвидено е още част от инсталационния коридор да се преустрои в място за музейна експозиция. Ако се налага, ще се подмени и външната облицовка на купола със златен варак. В проекта ще бъде включено и външно художествено осветление. Всичко, което се отнася до експозициите, изпълнителят ще трябва да съгласува с Регионалния исторически музей.
Пантеонът е бил възложен за проектиране в далечната 1971 година, а е официално открит на 28 февруари 1978 година в чест на 100-годишнината на Освобождението на България от османско иго. За да бъде построен той, е разрушен храмът „Всех Святих“.
Пантеонът на възрожденците е разположен върху 4422 кв.м, височината му е 22 метра. В него са погребани 39 известни български възрожденци, сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Баба Тонка и др. Там са положени костите на 453 радетели на българската национална кауза.
Арх. Бучуковска разказа, че по проект Пантеонът е трябвало да бъде облицован с гранит, така че при ремонта най-вероятно мраморните плочи, част от които са изпочупени, ще бъдат подменени с гранитни. След затревяването, извършено в периода 1998-2001 г.,  и оставените отводнителни канали и околовръстни тераси, има множество течове в костницата и обслужващите помещения. В резултат на това в Пантеона има силна влага и миризма на мухъл.
В заданието за техническия проект изрично е заложено да се предписват само качествени материали, които отговарят на българските и европейските стандарти. Разработката трябва да представи и количествено-стойностна сметка на ремонта.
За проекта Общината ще плати 35 000 лева без ДДС, а за реализацията на ремонта ще търси финансиране от Норвежката програма.