Избирателите с трайни увреждания, които няма как да отидат до секцията си за вота на 5 октомври, могат да гласуват с подвижна избирателна урна. За целта те трябва писмено да заяват това свое желание чрез заявление по образец до 14 септември включително.
Документът трябва да е саморъчно подписан и изпратен до кмета чрез писмо, по факс 082/83 44 13  или на имейл адрес [email protected] Към заявлението се прилага и становище на ТЕЛК /НЕЛК/. Искането за гласуване с подвижна урна се подава по постоянен адрес на лицето. За да има такава урна, е необходимо да има най-малко 10 желаещи.
Граждани, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, а искат да гласуват по настоящ адрес, също подават заявление. То се подава до 20 септември в кметството, където е настоящият адрес.
При непълноти и грешки в избирателните списъци също е нужно да се подаде заявление. Срокът е до 27 септември.
Във всички изброени случаи заявления могат да се подават в зала 1 на Oбщината всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа. Там се правят и справки, както и на телефони 082/506-671, 082/506-612 и 082/826-110 или на общинския сайт в секция „Избори 2014“.