Русенският университет ще има нови партньори в лицето на университети и научни институти във Виетнам. В тази връзка от 26 август до 2 септември ректорът проф.Христо Белоев и шефът на дирекция „Чуждестранни студенти“ доц.Красимир Мартев ще имат поредица от срещи в азиатската страна.
Първата част от посещението е свързана с вътрешната защита на дисертациите на трима докторанти, които са се обучавали в Русе, пред Научния институт за земеделска техника и технологии за съхранение на земеделската реколта в Ханой. Официалните защити ще бъдат в Русенския университет в края на тази година и началото на следващата.
След това проф.Белоев и доц. Мартев ще проведат работни срещи и с други институти, както и в Академията на науките на Виетнам. Ще бъдат подписани договори за съвместна работа и меморандуми за сътрудничество. Предстоят и две срещи с випускници на Русенския университет в столицата Ханой и в град Вин.