5 общински сгради с най-високи енергийни разходи  ще бъдат санирани по нов модел, който досега не е прилаган в България. Общината е кандидатствала пред Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ и е спечелила шанса да приложи тази възможност пилотно.
Банката е избрала австрийска компания, която ще направи енергийно обследване на пилотните обекти в България, ще установи причините за загубите и ще подготви необходимите документи, а въз основа на тях общината ще обяви конкурс за изпълнител.    
Новото в случая е, че фирмата изпълнител ще реализира енергийните мерки за своя сметка, а след това ще си възстанови разходите от реализираните икономии на енергия. В сумата ще бъде включена и нейната печалба, затова дружествата, които прояват интерес, ще кандидатстват с бизнес план.
Тази процедура се нарича договор с гарантиран резултат и на Запад вече работи добре, обясни зам.-кметът по европейско развитие Страхил Карапчански. Хубавото в случая е, че изпълнителят е заинтересован да изпълни обекта с високо качество, за да може колкото се може по-бързо да възстанови своите разходи, коментира той.
Петте общински сгради, които пилотно ще бъдат санирани, са спортен комплекс „Дунав“, детска градина „Слънце“ и 3 детски ясли: номер 8 на ул. „Неофит Рилски“ 68, номер 15 на ул. „Околчица“ 4 и номер 16 на ул. „Неофит Рилски“ 2а.
Тъй като изискване на ЕБВР е на всеки етап от процедурата да има публичност, на сайта си общината е обявила, че стартира такава инициатива и че гражданите могат да задават своите въпроси и да искат информация за нея чрез деловодството на кметството и на имейл [email protected] Срокът за това е до 10 септември. Страхил Карапчански съобщи, че на септемврийската сесия въпросът за санирането чрез договори с гарантиран резултат ще влезе за одобрение.