Предстои преструктуриране на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от 1 септември и създаването на нови звена, чиято основна задача ще бъде превенцията, каза вчера в Русе шефът на дирекцията Николай Николов. Един от сериозните проблеми с потенциална опасност са водоемите, особено общинските, защото при тях нещата не стоят добре. Ние предлагаме да се създаде единен контролен орган, който да наблюдава язовирите и до няколко дни нашето предложение ще влезе за разглеждане в Министерски съвет, каза още Николов. Според него този орган трябва да има права да санкционира и да взема превантивни мерки, които са задължителни. Този орган ще наблюдава водоемите целогодишно, ако трябва, ще разрушава стени на язовири, за да се предотврати евентуална опасност, а няма да излиза на пожар само по кампании след поредното наводнение, посочи инж. Николов.
Като втори много сериозен проблем той определи речните корита. Почистването им е задача на кметовете по места, но те не разполагат и с една стотинка за такава дейност. Във вторник Николов е запознал с този проблем служебния премиер Близнашки, който е заявил, че ще окаже съдействие за реализиране на националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, приета през април.
Николов съобщи, че на 29 август по инициатива на няколко командири на доброволни отряди ще се учреди Асоциация на доброволните отряди. Структурите в нея ще бъдат оборудвани с бракувана, но годна техника от пожарната, за да са в помощ на обществото при различни бедствия.