Кредити с ограничена отговорност, главно за покупка на имоти, които предлагат на потребителите да отговарят само до размера на обезпечението, са най-новото изобретение на банките след окончателното влизане на промените в Закона за потребителския кредит на 23 юли тази година. Това твърди в месечния си бюлетин консултанстката компания „Кредит Център“. При този продукт е достатъчно само да се продаде жилището, за да удовлетворят вземанията по кредита, в случай че клиентите изпаднат в невъзможност да го обслужват.
Още е рано обаче за категорични оценки дали този тип заем ще предизвика осезаем интерес, тъй като при много от тези оферти финансирането е максимум до 50% от стойността на имота, а при по-голям процент финансиране - до 70%, лихвата скача над 9%, твърдят консултантите.
Новите условия по кредитите по-скоро объркаха потребителите, отколкото да направят условията по-ясни, а избора на кредит - по-лесен. Така нововъведенията поставиха кредитополучателите пред предизвикателство при избора на най-изгодния заем. Според експертите ще минат поне няколко месеца преди потребителите да се ориентират по-добре в ситуацията, като очакванията са банките също да направят допълнителни промени в предлаганите продукти в следващите месеци.
В офертите на няколко банки ГПР по ипотечните кредити се понижи с 0.25 до 0.5 процентни пункта. В част от офертите началните такси за отпускането на кредити намаляха значително и сега са в рамките на 50-100 лева, а в други оферти таксите останаха близки по размер до премахнатата такса усвояване или средно около 1% от размера на кредита.
Сред ключовите нововъведения на кредитния пазар след 23 юли са отпадането на таксата за предсрочно погасяване по съществуващите и бъдещи кредити. Трябва да се има предвид, че законът забранява тази такса само за кредити до 75 000 евро, така че в повечето случаи за кредити над 75 000 евро таксата остава и ще я има и занапред.
Средният размер на изтеглените кредити за страната в евро е 35 120, като съотношението между българската и европейската валута е 82 на сто в полза на лева.