През последните месец-два за пръв път от много време се наблюдава намаление в предлаганите цени за покупка на земеделска земя в много от районите на Североизточна България, сред които и Русенско. Това показват данните на специализираната в покупко-продажба и арендуване на ниви компания „Русе ленд“. Според експертите промяната в традиционно най-силния земеделски район в България се дължи на огромните загуби от падналите валежи, градушки и наводнения. На много места реколтата беше напълно унищожена, а на около 100 000 дка ниви земеделците претърпяха частични поражения.
През последния месец големите купувачи в региона (най-вече местни арендатори) се въздържат от съществени покупки, което е обяснимо при постигнатите ниски добиви от пшеница и ечемик - средно 450-480 кг./дка и съответно още по-ниските изкупни цени на зърното - 280 лв./тон. Всичко това генерира липсата на достатъчно свободни средства у тях и доведе до спад от около 10% в цената на земеделската земя в региона до момента. Като цяло цените на земята следват икономическата логика и зависят напълно от дохода, който земеделските стопани получават от нея. Остава да видим дали сегашния спад ще се задълбочи или е по-скоро временно явление, коментират от „Русе ленд“.
Лошата за стопаните година се изразява и в намаляване на изплащаните ренти. Кампанията по договаряне на рентите за стопанската 2014-2015 г. вече приключи и най-характерната й особеност беше различната активност в началото и в края на периода.
Докато през април и май арендаторите бяха по-активната, търсеща договори страна и предлагаха по-високи ренти, то през юни и юли, в резултат на невижданите отдавна валежи и съсипването на част от реколтата, земеделските стопани станаха много по-резервирани и на много места предлагаха с 15-20% по-ниски наеми, отколкото в началото.
На много места в община Русе, където през 2013 г. масово се изплащаха ренти по 60 лв./дка, през август за едногодишните договори се подписваха наеми за 50 лв./дка.
По-предпазливи са и арендаторите в Силистренско. Ако през миналата година те изплащаха за нивите между 70 и 90 лв./дка, то при новото договаряне масово се подписват наемни договори между 60 и 70 лв./дка.
В същото време в други райони на Северна България като например Плевен и Разград, където посевите не претърпяха до момента почти никакви загуби от наводненията, няма и движения надолу при размера на рентите. Даже напротив - в някои землища на Плевенско има повишение от около 10-20% средно до 55 лв./дка за стопанската 2014-2015 г.