Да получаваш заплатата от държавата или общината става все по-изгодно. Разликата в заплащането между заетите в обществения и частния сектор се увеличава през второто тримесечие и в Русенска област достига 126 лева, показват данните на Териториалното статистическо бюро. В обществения сектор средната заплата възлиза на 777 лв., докато в реалния, от чиито данъци и осигуровки се издържа обществения, хората вземат далеч по-малко - едва 651 лева.
В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи увеличение с 26 лв. или с 3.5%, а в частния нараства с 16 лв. или с 2.5%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 12.3% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 18.0%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 11.6%, докато за област Русе разликата достига 19.4%. Спрямо първото тримесечие на 2014 г. се увеличава разликата в заплащането между двата сектора както в национален мащаб, така и за област Русе.
В обществения сектор на област Русе работят 14 000 души, а в частния сектор - 54 700, или 79.6% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. наетите в обществения сектор нарастват с 0.1%, а в частния сектор - с 1.5%.