Общо 1300 лева награди ще раздаде „Топлофикация“ на призьорите в конкурса за рекламен слоган по случай 50-годишнината на дружеството. Победителят ще получи 600 лева, а първите му двама подгласници - 400 и 300 лева.
Конкурсът се провежда от 18 август до 20 септември включително. Всеки участник може да предложи до три свои идеи, всяка до максимум 5 думи.
Наградените ще бъдат обявени на 25 септември 2014 г. на сайта на „Топлофикация Русе“ www.toplo-ruse.com, където са публикувани и пълните условия на конкурса.