Около 1800 са записаните до момента нови студенти в редовно и задочно обучение в Русенския университет, става ясно от справка в Учебен отдел на висшето училище. Свободни места има по държавна поръчка предимно в инженерните специалности, затова и от ръководството планират допълнителен кандидатстудентски изпит на 23 август. На него могат да се явяват желаещите, които нямат балообразуваща оценка.
Това лято беше направено първо, второ и допълнително класиране за запълване на плановите места. Всички кандидат-студенти могат да виждат персоналната си информация през онлайн системата на университета. От нея се получава информация за минималния бал по специалността, за която всеки е кандидатствал по своето първо желание.
Списък на специалностите с незапълнени места по държавна поръчка е изнесен пред Учебен сектор на Русенския университет.