За първи път тази година данните за застъпените площи в кампания 2014 г. ще бъдат готови още през август вместо през септември, каквато беше досегашната практика, съобщиха от фонд „Земеделие“. До края на август ще приключат изцяло кръстосаните проверки на заявените площи, без които стопаните не могат да се ориентират за грешките и припокриванията на терените.
На 31 юли от фонда съобщиха за приключен етап от проверките. След тях се налага всеки случай на двойно заявени площи да се проверява на място, като се сравнят с допълнително представените от фермерите документи. Затова от фонда обясниха, че този процес ще продължи до края на месеца.
Така фермерите ще имат един месец срок до първи октомври, за да сключат доброволните споразумения за ползване на имотите. Този срок е решаващ за тях, защото с последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, направени от предишния парламент, беше прокарана важна промяна в поземлените отношения.
Според нея, ако към първи март 2015 г. земеделците не представят правно основание за ползване на земеделските земи, те не биха могли да кандидатстват за субсидии по новия програмен период. Освен нотариалните актове и договорите за наемане на земята доброволните споразумения са третия важен документ, доказващ правното основание за обработка на имотите. Бързото приключване на кръстосаните проверки ще осигури технологичен срок за сключване на тези споразумения.