710 метра бракониерски мрежи са извадени от водите на река Дунав само за два дни, съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство. Инспекторите от отдел „Рибарство и контрол“ на ИАРА Русе са извършили проверки по река Янтра в района на остров „Батин“ и река Дунав в района на остров „Бръшлен“. В резултат са открити и извадени от реките 8 бракониерски мрежи с обща дължина 710 метра и 4 винтера.
Такъмите са конфискувани с констативен протокол срещу неизвестен извършител.