На 15 август започва приемът по схемата „Училищен плод“ съобщи вчера ДФ „Земеделие“. Над 10,5 млн. лева са средствата, предвидени за новата учебна 2014/2015 година. През новата кампания на дете ще се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лв. без ДДС. Запазва се стойността на порция - 0,68 лв. без ДДС.
Очакванията са през настоящата учебна 2014/2015 година от схемата да се възползват 352 хиляди деца. Те ще бъдат от всички групи в детските градини, както и ученици от подготвителен до четвърти клас.
Документите за подпомаганеще се приемат от 15 август до 20 септември 2014 г. в областните дирекции на фонда. Кандидатите за участие са обособени в три групи - учебни заведения; еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Важно за директорите на детските градини и училищата е, че могат да кандидатстват по схемата само чрез един заявител.
Схемата ще се прилага от 15 септември 2014 г. до 31 май 2015 г. в цялата страна. В срок до 31 октомври 2014 г. на интернет страниците на ДФ „Земеделие“ - http://www.dfz.bg/ и на „Училищен плод“ - http://schoolfruit.dfz.bg/ ще бъдат публикувани и списъците с одобрените изпълнители. Те ще трябва да доставят свежите плодове и зеленчуци в детските градини и училищата от 1 ноември 2014 г. до 31 май 2015 г.