Лято е и борсата също е на лятна тематика. Минималната продажна цена за акция на „Албена“ АД ще е 48,94 лв., съобщи продавачът на 7,13% от капитала на дружеството - Община Балчик.
На 13 август в София ще бъде презентацията на предлагането, което се очаква в близките седмици. За продажба ще бъдат предложени 304 570 акции, или 7,13% от капитала на „Албена“ АД. Общата минимална цена е 14,9 млн. лв.
Срокът на продажбата е 45 дни, като ако има непродадени акции, те ще останат притежание на община Балчик.
Началната дата на предлагането ще бъде оповестена допълнително. Методът на продажба е смесен закрит аукцион, чрез който бяха продадени дяловете от „ЧЕЗ“, „ЕВН“, „Енерго-Про“ и други дружества.
Проспектът за предлагането на акциите от „Албена“ АД беше потвърден от КФН през миналия месец и вече е обявен на страницата на общината. Средствата от продажбата ще се използват за подкрепа на общинския бюджет.
Пресконференцията по повод продажбата на акциите ще се проведе на 13 август и ще включва презентация от посредника Първа финансово-брокерска къща, която е посредник по сделката, както и дискусия и време за въпроси с изпълнителния директор на „Албена“ АД Красимир Станев.
Последният отчет на „Албена“ АД е неконсолидиран за първото полугодие на 2014 г., но той не обхваща активния туристически сезон през юли и август. Продажбите се увеличават с 6% на годишна база до 15,7 млн. лв. Загубата намалява до 10,5 млн. лв. спрямо 11 млн. лв. година по-рано.
Консолидираните резултати за цялата 2013 г. показват ръст на продажбите с 5% на годишна база до 106 млн. лв., докато нетната печалба за групата намалява с 12% до 14,07 млн. лв.
Акциите на „Албена“ АД поскъпват с 3% за последните 12 месеца до 51,75 лв. за акция и 221 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,5 лв. за ценна книга.