Инспектори от отдел „Рибарство и контрол“ на ИАРА Русе са извършили проверка по река Янтра от землището на с.Белцов до устието на реката при с.Кривина. Открити и извадени от реката са 3 броя риболовни мрежи с обща дължина 280 метра.
Уловената в мрежите около 13 кг риба /щука с тегло около 8 кг и сребриста каракуда с тегло около 5 кг/ е освободена от мрежите и е върната обратно във водата. Съставени са констативни протоколи срещу неизвестен извършител.