На 8 януари следващата година фонд „Земеделие“ ще започне да приема проекти по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г., съобщиха от ведомството. Кандидатите имат срок от 10 работни дни да подават предложенията си.
Субсидиите се изплащат по мерките за борба с вароатозата, за физикохимичен анализ на пчелния мед и за подновяването на пчелните кошери.
Документите ще се подават в 28-те областни дирекции на фонда по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на фирмите. Новото е, че кандидатстването продължава до последната дата на приема, а не както беше досега, до изчерпване на бюджета.
Часът на подаване на документите вече няма да е водещ критерий за одобрение. Проектите за кошерите ще бъдат класирани според критериите за оценка, определени в Наредба 9 от 19.11.2013 г.
Сред тези изисквания са бъдещите получатели на субсидии да имат квалификация и минимум 3 години опит в областта на пчеларството, да са регистрирани като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др.
Всеки критерий ще носи определен брой точки, на базата на които ще бъдат класирани заявленията.
Друга новост по пчеларската програма е, че фондът ще сключи договори с одобрените кандидати по първите две мерки. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати.
Документите за кандидатстване са публикувани на електронната страница на фонда в раздел Селскостопански пазарни механизми /Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.