Това, което е най-важното за една света обител, е братята и игуменът да бъдат духовно родени тук, да познават всичко в манастира, да живеят с болките, надеждите и очакванията на хората, които посещават манастира. Един игумен е преди всичко добър стопанин. Както всеки един от нас е стопанин в собствения си дом, като манастирът е място, в което живеят братя или сестри под ръководството на един от тях. Той следи за богослужението, полага грижи за облагородяването и за самите хора, които живеят там. Това са различни по характер и опит хора и работата на игумена е да ги обедини.
Очаквам от архимандрит Антоний да превърне Басарбовския манастир в център на духовна и културна просвета, което е реално предвид близостта му до Русе. Това му разположение би трябвало да се използва максимално. Сега предстои да се завърши църквата в ниската част, тъй като тук идват много хора, които са трудно подвижни и не могат да изкачат стъпалата до скалната църква.