През следващата седмица Министерството на земеделието ще предложи да се създаде Агенция за земята, която да реши проблемите с разпокъсаната земя в България. Според земеделския министър Димитър Греков, новата структура ще бъде изпълнителен орган към агроведомството със собствен бюджет.
Желанието е агенцията да стане нещо като брокер на земеделска земя, като става въпрос предимно за малки парчета от няколко декара, които не представляват интерес за едрите арендатори. Собствениците на такива терени ще могат да предлагат земята си на агенцията и тя да я препродава на потенциални купувачи.
Идеята се обсъждала повече от десет години, но до този момент по въпроса не е направено нищо, обясни аграрният министър. В случай, че собственици на такава земя решат да я продадат, те ще имат възможност да се обръщат и да я заявяват първо в Агенцията по земята. Греков подчерта, че това не е задължително, а просто ще бъде възможност. По този начин проблемът с така наречените „бели петна“ в различните общини ще се реши. Това са земи, останали без собственик или с много собственици, които не ги обработват и не се интересуват от своите ниви.
Агенцията ще изкупува земя и приоритетно ще я предлага на български граждани, а след това на чужденци. Според аграрния министър подобни практики има в страни като Дания и Унгария, а правилата ще бъдат такива, че да не противоречат на правилата на Европейския съюз. Към чужденците щяло да има изисквания за уседналост в България и също през предходни години да са обработвали земя тук.