Ревизия, която установила, че русенска фирма дължи на държавния бюджет данъци в размер на 138 267 лева стигна до съд. С решението на първа инстанция дружеството се оказа в позицията, че не то има да дава пари на данъчните, а те на него.
Сочената за некоректен данъкоплатец „Сигма“ ООД станала обект на проверка през 2012 година, а докладът от нея показал, че фирмата дължи близо 140 000 лева. Ревизионният акт бил оспорен пред дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в НАП-Варна и изцяло отменен. Назначената нова проверка констатирала съвсем други задължения - малко под 720 лева. Затова фирмата заведе иск срещу данъчните и поиска да бъде обезщетена, като й се платят 3500 лева адвокатски хонорар, 1000 лева за консултации във връзка с дейностите по ревизиите и около 900 лева лихва за запорираните пари на дружеството.
Административният съд прие, че фирмата действително е претърпяла вреди от незаконосъобразните действия на НАП. За доказани обаче сметна единствено адвокатските хонорари. Магистратите прецениха, че няма данни за извършени данъчни консултации, а за пропуснати ползи вследствие от направения запор съдът посочи, че няма доказателства дали фирмата е имала пари по блокираните от НАП сметки и в какъв размер са били те. Затова осъди данъчните да платят на русенската фирма 3500 лева, но решението все пак е само на първа инстанция.