Една от най-търсените специалности на Русенския университет - „Кинезитерапия“, отбеляза своята 20-годишнина с тържество с много гости. Сред тях бяха проф.Колю Кожухаров и други основатели на модерното обучение.
От основаването си досега 653-ма младежи са получили дипломи за кинезитерапевти, включително и 45 чуждестранни студенти от Турция и Македония.
За празника си факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ получи плакет от ректора проф.Христо Белоев и поздравления от всички колеги.